Szkolenie  w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2018r.