Kurs przeznaczony dla uczniów liceum.

Celem kursu jest

  • usystematyzowanie wiedzy z kinematyki i dynamiki bryły sztywnej
  • powtórzenie materiału do klasówki
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych