Szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce

Kurs realizowany w ramach projektu „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”