"Kurs zawiera informację o roli centrów edukacji cyfrowej"